Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС РЕШЕНИЕ. 

Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас - Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка. 


Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса? 


Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни решения за благополучието на бизнеса? 

 

СТРАТЕГИЯ 1

  

Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса? 


Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес. 


СТРАТЕГИЯ 2 

 

Дали оригиналната - първоначална визия на бизнеса (все още) съвпада с персоналната визия и личните интереси на Лидерите - Собствениците / Акционерите? 
Ако съществуват вътрешни противоречия между това, кое е в интерес само на Лидерите - Собствениците / Акционерите и това, кое е в интерес само за бизнеса, е изключително важно тези различия да се хармонизират. Докато дисхармонията съществува, тя ще влияе отрицателно на всяко едно бизнес решение и ще продължи да влияе негативно, докато не бъде възстановена или докато някой от Лидерите - Собствениците / Акционерите на бизнеса просто не се оттегли от бизнеса в полза на бизнеса. 

 

СТРАТЕГИЯ 3 

 

Дали Лидерите - Собствениците / Акционерите на бизнеса са готови да живеят с последствията от техните трудно взети решения? 

 
Повечето трудни бизнес решения са взети поради две причини: 


а) Решения взети с цел генериране на печалба 
б) Решения взети с цел избягване на последствия 
Човек е устроен така, че винаги пренебрегва факта, че събитията (генериране на печалбата и избягването на последствия) МОГАТ И ДА НЕ СЕ СЛУЧАТ. 
Характерен пример за това е поведение към пристрастяването:(пристрастените към хазарта не желаят да бъдат на загуба, а алкохолиците не искат да загубят своите семейства) 


/ Временната кулминационна точка при пристрастеното поведение на човека е много по-примамлива, отколкото средното продължително и дългосрочно във времето поведение, толериращо търпимост, устойчивост, сигурност: поведение, което спомага за правилно мислене при вземането на критични и важни решения не само за бизнеса, а и за живота. / 

ДОБРИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ, КОГАТО ЛИДЕРИТЕ НА БИЗНЕСА НАПЪЛНО ОСЪЗНАЯТ, РАЗБЕРАТ И СЕ СЪОБРАЗЯТ С ВЕРОЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ТЕХНИЯ БИЗНЕС И НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО СА ГОТОВИ ДА ПРОДЪЛЖАТ НАПРЕД.


> КЪМ ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ


Публикувал: БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД