/
(Pro)

24.90.!

 

 

 

 „ ”. : . : BG16RFOP002-2.040 „ “

: BG16RFOP002-2.040-1277-C01

 

 

1. :   , : 

 

1. 

            1. – 1.

            2.

                – 1

 

2.

            1. – 1

            2. ,  

                – 1

 

3.

           1. – 1

           2. – 1

           3. – 1

 

 

2. –  , . 23,

 

 

 

3. : , :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

1.

 

 

1.

  

1

PCB 50 50.

PCB 500 500.

+/-0.035.

.

2D .

SMEMA .

.

/.

2.

  

/ ,   /

1

.

.

2D .

 

 

2.

 

 

1.

  

1

.

PCB - 400 400.

/ .

//.

.

 

2.

  

/ ,   /

1

/   . PCB.

Gerber .

/ .

.

 

 

 

3.

 

 

1.

   

1

.

  400V / 50Hz

2.23/min.

  13 Bar.

.

.

 

2.

   

1

– 13Bar

+5 0C

3.03/min

.

3.

   

1

4.0 3/ 99.99%

– 13Bar

    1 .

.

 

 

 

 

 

4.

 

4.1. :

 

12 () , , , .

 

, , / - 12 / 12 , / „ “, . , .

 

 

4.2. :

 

. .

, , , .

 

 

4.3. , :

, , :

o , ;

o CE ;

o ;

o .

 

 

4.4. ,

(BGN).

, , : 1 = 1.95583

 


:

10.05.2020

-   : ...
:

10.05.2020

      ...
:

09.05.2020

  ...
: