Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

И-ТРЕЙНИНГ ООД

адрес: гр. София 1784, жк Младост 1, бл.54 вх.2 ап.6

телефон: 028776515

e-mail: office@e-training.bg


Кои сме ние?

 

Център за обучение и професионални консултации  притежаващ know-how в областта на бизнес обученията. Центърът е общество на професионалисти в мениджмънта, маркетинга и продажбите, човешките ресурси и обученията, които предоставят обучения, консултации и материали за бизнеса адаптирани за пазарите на страните от Централна и Източна Европа. 

 

 

 

Какво предлагаме?

 

Присъствена форма на обучения

Традиционна интерактивна форма на обучение, в която:

  • Съдържанието се представя под формата на 40% обобщена теория от практиката, 45% - индивидуални упражнения, ролеви игри, групово решаване на казуси, тестове и 10% - анализи и 5% - даване на обратна връзка.
  • В обучението се използват средства, които са типични за съвременния тренинг и практически казуси за разрешаване от реалната практика.
  • Всеки модул завършва с упражнение за самостоятелна подготовка и последващо представяне пред останалите участници, допринасящи за развиване на умения за анализ и създаване на „поглед отстрани” към съответното умение.
  • Дискусиите и обратната връзка подпомагат обучаемите да си изградят навици за самостоятелен анализ за бъдещи ситуации в реални условия, където те ще трябва самостоятелно да се справят.
  • Дава се възможност на всеки за индивидуални консултации с обучаващите по казуси и проблеми от практиката на обучаемите.

 

e-Training e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии. Притежаваме редица обучаващи софтуерни продукти и системи. Предлагаме ви най-добрите решения и професионални съвети в зависимост от нуждите ви и конкретния случай. Индивидуалния подход е в основата на успешното удовлетворяване на всички клиентски изисквания и постигането на най-добрите резултати.


повече

Продукти

Фирмени новини

Партньори