Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

УНИФИНАНС БРОКЕР ЕООД

адрес: София 1111, бул. "Шипченски проход" № 9, етаж 4, офис № 10

телефон: +359 2 400 14 15

e-mail: headoffice@unifinance.bg


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

УНИФИНАНС БРОКЕР (УНИФИНАНС) е група от две фирми, учредени през 2009 година с основен предмет на дейност финансово и застрахователно посредничество между финансови институции (банки и лизингови компании) и застрахователни компании от една страна и от друга – фирми и граждани, търсещи финансови и застрахователни услуги. УНИФИНАНС БРОКЕР е с предмет на дейност финансово посредничество, а УНИФИНАНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР – със застрахователно посредничество. Създаването на подобна структура е продиктувано от липсата в достатъчна степен на местния пазар на подобен универсален подход при финансовото и застрахователно посредничество, както и липсата на истински партньори на финансовите институции (банки и лизингови компании) в процеса на пласиране на техните продукти. УНИФИНАНС има амбициозната задача да постави основите на Европейския брокерски модел в България като се превърне в ефективно действащо звено между финансовите институции и потребителите на техните продукти – фирми и граждани. Даваме си сметка, че както всяко начало, така и това начинание е труден, но същевременно логичен и осъществим процес. Екипът на УНИФИНАНС вярва, че с общите усилия на нашите партньори и клиенти ще успеем да създадем нова стойност за всички нас – клиенти, партньори, УНИФИНАНС и за обществото като цяло.

МИСИЯ:

Да създадем универсална брокерска компания по Европейски модел, с универсален продуктов подход към клиентите си и превръщайки се в своеобразен ефективен „мост” между тях и финансовите и застрахователни институции.

ПРИНЦИПИ:

 Професионализъм
 Оценка и превенция на рисковете
 Качество и бързина
 Прозрачност във взаимоотношенията

ЦЕЛИ:

 Фокусиране върху клиентите и техните потребности от финансови и застрахователни продукти, предлагайки им най-подходящите решения за техния бизнес.
 Ефективен партньор на финансовите и застрахователни институции, поемайки несвойствените за тях дейности и превенция на бъдещите им рискове.
 Доближаване продуктите и услугите до клиентите чрез географска експанзия и откриване офиси в големите градове на страната.

КЛИЕНТИ:

 Малки и средни предприятия
 Граждани
 Големи фирми


повече

Продукти

Фирмени новини

Партньори

МИРИАМ93