Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

Адвокатско дружество Арнаудов и Узунова Други

адрес: гр. София - 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" № 19, вх. В, ет. 1, ап. 7; гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 28, ет. 2; гр. Варна, ул. "Бдин" № 14а

телефон: 024913949

e-mail: info@advokatarnaudov.com


 • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи по широк кръг от дела.
 • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
 • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби и всякакви други документи.
 • Учредяване и вписване на всички видове търговци, сдружения, фондации и т.н.
 • Правна защита и съдействие при преговори, сключване на договори, участие в различни форуми.

 • повече

  Продукти

  Фирмени новини

  Партньори