Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

Биосистем-23 ООД

e-mail: info@biosystem23.com


Биосистем- 23 ООД е специализирана в изграждане на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води. Стремим се да даваме на клиентите си най- подходящото решение за всеки конкретен проблем, като богатия опит, който имаме в тази област и фирмите, с които работим  са гаранция за високото качество на крайния продукт.

Биосистем развива дейността си в следните области:

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ

Изключителни представители сме за България на една от най- големите фирми в Европа - производител на модулни пречиствателни станции от стъклоплас. Продуктите на фирма Салер са гаранция за качество и са инсталирани в целия свят.  Фирмата има две фабрики в Испания, една в Полша, една в Португалия и през 2011 започва изграждането на нова фабрика в Бразилия. Произвежда пълната гама продукти за пречистване на води, като се започне от автоматични,полуавтоматични и ръчни решетки, модулни пречиствателни станции от 10 до 4000 екв. жители, сепаратори за нефтопродукти, утаители, септични ями, филтри и системи за рециклиране на пречистени и дъждовни води и др.

 

ПРЕЧИСТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ  ОТПАДНИ ВОДИ

 

Изключителен представител сме за България на фирмите Идросистем енерджи, Еуропроджетти, ОМС Колареда. Всички те са с богат опит в проектиране и изграждане на пречиствателни станции за промишлени отпадни води, като имат референции в целия свят.

 

Решенията, които можем да предложим за пречиствателни инсталации в областта на промишлените отпадни води от МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСВО НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ, КОНСЕРВНИ ФАБРИКИ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, КЛАНИЦИ И МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ, ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХИМИЧЕСКА И ФАРМАЦЕФТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ,  ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ , МЕТАЛУРГИЯ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ ДР. са винаги на базата на конкретния случай и включват пълна автоматизация на процесите и прилагането на най- съвременните технологии и най- добрия опит. Специалисти от Биосистем- 23 ООД следят процеса на инстарлиране от самото начало на изграждането на пречиствателната станция, до въвеждането в експлоатация и достигане на параметрите от разрешителното за заустване.

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ  ВОДИ, СИСТЕМИ ЗА ОМЕКОТЯВАНЕ НА ВОДА, ОБРАТНА ОСМОЗА

 

Напълно автоматизирани системи за филтриране на вода, системи обратна осмоза за деминерализиране на вода , за обезсоляване на морска вода, системи за омекотяване на вода , системи за премахване на карбонати от вода за производствени нужди, обеззаразяване на вода с UV.

 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ 

 

Представител сме за България на италианските фирми Хаскон и Ирпеко производители на ръкавни филтри , циклони, системи за обезпрашаване на въздуха.

 

 

 

 

 


повече

Продукти

Фирмени новини

Партньори