Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

Зенит-Гео ЕООД

адрес: бул. Гоце Делчев 55

телефон: +359 2 8182555

e-mail: info_sf@zenitgeo.com


Изработване на различни видове геодезически планове и карти в цифров вид: кадастрални планове, вертикално планиране, регулационни планове, земеразделяне, геодезически снимки и трасировки, геодезически обработки - опорни геодезични мрежи, прецизна и техническа нивелация, регулация и вертикална планировка, обработка на GPS измервания, анализ и интерпретация на резултати, контролни GPS мрежи.


повече

Продукти

Фирмени новини

Партньори