Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

Апекс Солар ООД

адрес: бул. България 110, офис С.2.9, София 1618

телефон: +35929585777

e-mail: Solar@apexexperts.com


www.apexexperts.com Апекс Солар ООД е инженерингова компания, приемник на наложилата се от 1993 г. в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на Слънчеви термични и Фотоволтаични (PV) системи "АПЕКС ММ".  От 2007 г. Апекс Солар притежава сертификат ISO 9001:2008 за одобрена Система за Управление на Качеството.

Днес, Апекс Солар ООД e водеща фирма в България, налагаща нови стандарти по отношение системите за оползотворяване на слънчевата енергия за топла вода и електричество.

В дейността си използваме всички съвременни подходи за управление на проекти, както и оценка на риска. Специализацията на фирмата е в областта на:

  • Доставка и инсталация на слънчеви термични и фотоволтаични (PV) системи.
  • Дизайн, компютърна симулация и мониторинг на слънчеви енергийни системи.
  • Технико-икономическа оценка на инвестицията и анализ на спестените вредни емисии в околната среда.
  • Разработка и управление на проекти за изграждане Фотоволтаични Електроцентрали.

повече

Продукти

Фирмени новини

Партньори